Úvod
Stanovy
Zmluva
Orgány
Hospodárenie
Neznámi vlastníci
Oznamy
Kontakt

Kontakt:

Urbár, pozemkové spoločenstvo Detvianska Huta
962 06 Detvianska Huta 102

 
Vladimír Gibala -   predseda      tel.: 0908 507 116
Emília Kučerová  tel.: 045 / 5376 386
©2006 Miroslav Krpelan d3t